Ajankohtaista

Uudenmaan maakuntahallitus: lausunto Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

Ratahankkeen yleissuunnitelman alueella voimassa olevat maakuntakaavat lueteltuina ovat: Uusimaa-kaava 2050-kokonaisuudesta on voimassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, paitsi niiltä osin kuin hallinto-oikeus hyväksynyt kaavoista tehdyt valitukset. Suojelualue- ja Natura 2000 -alueiden merkintöjen osalta Uusimaa-kaavan … Lue lisää

Espoo–Salo-oikorata

Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa on kerrottu oikoradalle määritellyt tavoitteet, radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioitu radasta aiheutuvat vaikutukset sekä niiden vähentämis- ja lieventämistoimenpiteet sekä määritetty oikoradan kustannukset. Espoo-Salo -oikorata on osa Helsinki-Turku nopea junayhteys … Lue lisää

Uudenmaanliitto ja Lohjansolmun asema

Ote skenaariosta, missä ESA-rata toteutuu ja lähiliikenteen päätepysäkki on Lohjansolmu, tai Lohjan keskusta. Kestävän kehityksen näkökulmasta kasvun suuntaamisessa on onnistuttu, mitä tiiviimmin keskusten välinen rakenne kohdistuu rata- ja tiekäytäviin ja mitä paremmin kasvu yhdistyy olemassa … Lue lisää

Ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto B&M Oy

Lempolan aluetta kehitetään valtakunnallisesti merkittävän rautatien asemanseutuna ja Lohjan keskustasta pohjoiseen johtavan kehityskäytävän päätteenä, Lohjan nauhataajamaan liittyvänäuutena urbaanina kaupunginosana. Alustavassa tarkastelussa tutkittiin vaihtoehtoisia liikenneja kaupunkirakennemalleja. Aseman paikka tarkentui prosessin aikana ja suunnitelmassaesitetty maankäyttövaihtoehto täydentää ympäröivän … Lue lisää

Serum Arkkitehdit ideasuunnitelma

Alueen suunnittelun keskipisteenä on uusi junaasema. Asemalla ennakoidaan liikennöivän uusi lähijunayhteys Lohja-Helsinki. Myös joidenkin IC/ Pendolino-junien odotetaan pysähtyvät asemalle https://lohja.emmi.fi/l/rHfxpc9gCFjN

Liikkeen mainosteippaus kannattaa uusia ajoissa – entä aurinkokalvotus mainosikkunaan

Liikkeen mainosteippaus on keskeinen osa yrityksen visuaalista ilmettä ja brändin tunnistettavuutta. Kun liike uudistaa mainosteippauksensa säännöllisesti, se luo positiivista huomiota ja pitää yrityksen ilmeen ajan tasalla. Tässä artikkelissa käymme läpi syitä, miksi liikkeen mainosteippaus kannattaa … Lue lisää

Uudenmaan maakuntahallitus: lausunto Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

Ratahankkeen yleissuunnitelman alueella voimassa olevat maakuntakaavat lueteltuina ovat: Uusimaa-kaava 2050-kokonaisuudesta on voimassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, paitsi niiltä osin kuin hallinto-oikeus hyväksynyt kaavoista tehdyt valitukset. Suojelualue- ja Natura 2000 -alueiden merkintöjen osalta Uusimaa-kaavan … Lue lisää

Espoo–Salo-oikorata

Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa on kerrottu oikoradalle määritellyt tavoitteet, radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioitu radasta aiheutuvat vaikutukset sekä niiden vähentämis- ja lieventämistoimenpiteet sekä määritetty oikoradan kustannukset. Espoo-Salo -oikorata on osa Helsinki-Turku nopea junayhteys … Lue lisää

Uudenmaanliitto ja Lohjansolmun asema

Ote skenaariosta, missä ESA-rata toteutuu ja lähiliikenteen päätepysäkki on Lohjansolmu, tai Lohjan keskusta. Kestävän kehityksen näkökulmasta kasvun suuntaamisessa on onnistuttu, mitä tiiviimmin keskusten välinen rakenne kohdistuu rata- ja tiekäytäviin ja mitä paremmin kasvu yhdistyy olemassa … Lue lisää

Ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto B&M Oy

Lempolan aluetta kehitetään valtakunnallisesti merkittävän rautatien asemanseutuna ja Lohjan keskustasta pohjoiseen johtavan kehityskäytävän päätteenä, Lohjan nauhataajamaan liittyvänäuutena urbaanina kaupunginosana. Alustavassa tarkastelussa tutkittiin vaihtoehtoisia liikenneja kaupunkirakennemalleja. Aseman paikka tarkentui prosessin aikana ja suunnitelmassaesitetty maankäyttövaihtoehto täydentää ympäröivän … Lue lisää

Serum Arkkitehdit ideasuunnitelma

Alueen suunnittelun keskipisteenä on uusi junaasema. Asemalla ennakoidaan liikennöivän uusi lähijunayhteys Lohja-Helsinki. Myös joidenkin IC/ Pendolino-junien odotetaan pysähtyvät asemalle https://lohja.emmi.fi/l/rHfxpc9gCFjN

Liikkeen mainosteippaus kannattaa uusia ajoissa – entä aurinkokalvotus mainosikkunaan

Liikkeen mainosteippaus on keskeinen osa yrityksen visuaalista ilmettä ja brändin tunnistettavuutta. Kun liike uudistaa mainosteippauksensa säännöllisesti, se luo positiivista huomiota ja pitää yrityksen ilmeen ajan tasalla. Tässä artikkelissa käymme läpi syitä, miksi liikkeen mainosteippaus kannattaa … Lue lisää

Uudenmaan maakuntahallitus: lausunto Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

Ratahankkeen yleissuunnitelman alueella voimassa olevat maakuntakaavat lueteltuina ovat: Uusimaa-kaava 2050-kokonaisuudesta on voimassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, paitsi niiltä osin kuin hallinto-oikeus hyväksynyt kaavoista tehdyt valitukset. Suojelualue- ja Natura 2000 -alueiden merkintöjen osalta Uusimaa-kaavan … Lue lisää

Espoo–Salo-oikorata

Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa on kerrottu oikoradalle määritellyt tavoitteet, radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioitu radasta aiheutuvat vaikutukset sekä niiden vähentämis- ja lieventämistoimenpiteet sekä määritetty oikoradan kustannukset. Espoo-Salo -oikorata on osa Helsinki-Turku nopea junayhteys … Lue lisää

Uudenmaanliitto ja Lohjansolmun asema

Ote skenaariosta, missä ESA-rata toteutuu ja lähiliikenteen päätepysäkki on Lohjansolmu, tai Lohjan keskusta. Kestävän kehityksen näkökulmasta kasvun suuntaamisessa on onnistuttu, mitä tiiviimmin keskusten välinen rakenne kohdistuu rata- ja tiekäytäviin ja mitä paremmin kasvu yhdistyy olemassa … Lue lisää

Ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto B&M Oy

Lempolan aluetta kehitetään valtakunnallisesti merkittävän rautatien asemanseutuna ja Lohjan keskustasta pohjoiseen johtavan kehityskäytävän päätteenä, Lohjan nauhataajamaan liittyvänäuutena urbaanina kaupunginosana. Alustavassa tarkastelussa tutkittiin vaihtoehtoisia liikenneja kaupunkirakennemalleja. Aseman paikka tarkentui prosessin aikana ja suunnitelmassaesitetty maankäyttövaihtoehto täydentää ympäröivän … Lue lisää

Serum Arkkitehdit ideasuunnitelma

Alueen suunnittelun keskipisteenä on uusi junaasema. Asemalla ennakoidaan liikennöivän uusi lähijunayhteys Lohja-Helsinki. Myös joidenkin IC/ Pendolino-junien odotetaan pysähtyvät asemalle https://lohja.emmi.fi/l/rHfxpc9gCFjN

Liikkeen mainosteippaus kannattaa uusia ajoissa – entä aurinkokalvotus mainosikkunaan

Liikkeen mainosteippaus on keskeinen osa yrityksen visuaalista ilmettä ja brändin tunnistettavuutta. Kun liike uudistaa mainosteippauksensa säännöllisesti, se luo positiivista huomiota ja pitää yrityksen ilmeen ajan tasalla. Tässä artikkelissa käymme läpi syitä, miksi liikkeen mainosteippaus kannattaa … Lue lisää

Ratahankkeen yleissuunnitelman alueella voimassa olevat maakuntakaavat lueteltuina ovat: Uusimaa-kaava 2050-kokonaisuudesta on voimassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, paitsi niiltä osin kuin hallinto-oikeus hyväksynyt kaavoista tehdyt valitukset. Suojelualue- ja Natura 2000 -alueiden merkintöjen osalta Uusimaa-kaavan … Lue lisää

Espoo–Salo-oikorata

admin

Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa on kerrottu oikoradalle määritellyt tavoitteet, radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioitu radasta aiheutuvat vaikutukset sekä niiden vähentämis- ja lieventämistoimenpiteet sekä määritetty oikoradan kustannukset. Espoo-Salo -oikorata on osa Helsinki-Turku nopea junayhteys … Lue lisää

Yrityslistaus

Palvelu uutisia