serum arkkitehdit lohjansolmu

admin

Serum Arkkitehdit ideasuunnitelma

Lempola, Lohjansolmu

Alueen suunnittelun keskipisteenä on uusi junaasema. Asemalla ennakoidaan liikennöivän uusi lähijunayhteys Lohja-Helsinki. Myös joidenkin IC/ Pendolino-junien odotetaan pysähtyvät asemalle

 • Odotettavissa oleva lähijunien vuoroväli on puoli tuntia.
 • Lempolan uusi alue rakentuisi ehdotuksen mukaan hyvin tiiviisti juna-aseman pohjoispuolelle. Kaikki maankäyttö sijoittuisi puolentoista kilometrin etäisyydelle uudesta juna-asemasta. Tämä tukee erinomaisesti vähähiilisen liikkumisen edellytyksiä.
 • Lempolan alue on riittävän iso, jotta päivittäistavaroiden kauppaa saadaan alueelle, jolloin autolla liikkumistarve vähentyy huomattavasti. Suuri väestömäärä houkuttelee
  myös muita kaupallisia palveluita, jotka keskittyisivät juna-aseman yhteyteen. Tiiviille alueelle on saatavissa hyvät julkiset palvelut keskitetysti (tyyliin Leppävaara)
 • Lempolan alueen kävelyn ja pyöräilyn runkoyhteydet ovat korkeatasoisia, leveitä ja valaistuja.
 • Asemalle tulevien kävely- ja pyöräyhteyksien katulämmitystä tulee harkita
 • Uuden alueen lähiliikkuminen perustuu jalankulku- ja pyöräliikenteeseen.
 • Lempolan ja keskustan välille rakennetaan korkeatasoinen, nopean pyöräilyn yhteys. Tutkitaan maisemareitin tekemistä Maakspohjan ja Maakselän kautta.
 • Alueella on helposti tehtävissä automaattisen bussin edellyttämät fasiliteetit ja aluetta kiertävällä yhteydelle voidaan tehdä automaattibussien vaatimat edellytykset.
  Automaattibussien halvat liikennöintikustannukset mahdollistavat tiheävuorovälisen palvelun
 • Alueelta on tiheävuorovälinen bussiyhteys esimerkiksi välillä Lempolan juna-asema-Lohjan keskusta-sairaala-Virkkala. Runkoyhteys tukee maankäytön tiivistymistä. Yhteysvälille on
  myös mahdollista rakentaa raitiotieyhteys, kun maankäyttö on rakentunut riittävän tiiviiksi
 • Lempolan alueen solumainen rakenne ja solujen väliset vihervyöhykkeet mahdollistavat hyvät ja suorat yhteydet alueen keskukseen sekä alueiden välille. Samalla
  mahdollistuu solujen ominaisuuksien korostamisen; keskustasolu, metsäiset solut, peltomaisten maisemieneri luonnontyyppien läheisyyden korostaminen.
 • Ajoneuvoliikenteelle alueen runkoyhteytenä toimiva kehäkatu palvelee hyvin alueiden saavutettavuutta. Kehäkadulle antaa luonnetta historiallisen linjauksen säilyttäminen (vrt. Kuninkaantie).
 • Moottoritien liittymä on muotoiltava uudestaan. Liittymärampit voisivat päättyä kiertoliiittymiin, joista yhteydet Lohjalle ja Lempolaan alkaisivat. Samalla moottoritieympäristö katkeaisi kaupunkimaisempaan sisääntuloon.
 • Lempolan alueen ja muun Lohjan, ratayhteyden sekä moottoritien kävelyn ja pyöräilyn alikulkuihin on kiinnitettävä eritystä huomiota
 • Lempolan alueelle on tehtävissä virkistysreittejä lähialueen luontoa, maisemia ja korkeuseroja hyödyntämällä.
 • Lempolan lähialueen maatalousyrittäjyyttä tukisi uuden, ison asuinalueen rakentuminen

https://lohja.emmi.fi/l/rHfxpc9gCFjN

Jätä kommentti