Väylävirasto ja Länsirata

Lähde: https://vayla.fi/helsinki-turku-nopea-ratayhteys

Helsinki–Turku nopea junayhteys

Helsinki, Turku ja Tampere muodostavat merkittävän ja laajentuvan kasvukolmion. Väylävirasto on tehnyt selvityksiä Helsinki–Turku-radan henkilöliikenteen kehitysnäkymistä, taloudellisista vaikutuksista ja laajan metropolialueen kehittämisestä. Helsinki–Turku-yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä, ja nopea junayhteys kaupunkien välillä tulee palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä.

Matka-aikaan ja sujuvampiin kulkuyhteyksiin liittyvät edut

Hankkeen myötä Helsinki–Turku-välin matka-aika lyhentyy, mikä parantaa alueiden välisiä kulkuyhteyksiä sekä laajentaa näin työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta. Lisäksi hankkeella pyritään laajentamaan yritysten liiketoiminta-alueita, tukemaan matkailua sekä kasvattamaan alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Hankekokonaisuus

Hanke jakautuu viiteen kokonaisuuteen:

Espoo–Salo-oikoradasta on laadittu ratalain mukainen yleissuunnitelma, joka on ollut nähtävillä marraskuusta 2022 tammikuulle 2023 ja tulee uudelleen nähtäville alkuvuonna 2024. Salo-Turku kaksoisraiteen osuudesta Hajala-Nunna on laadittu yleissuunnitelma, joka on ollut nähtävillä huhti-toukokuussa 2022, hyväksytty elokuussa 2023 ja saanut lainvoiman 11/2023. Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihat ovat jo ensimmäisinä kokonaisuuksina toteutuksessa. Lisäksi Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuudesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Lisätietoa aiheesta saat täältäTämä on ulkoinen linkkiTarkempaa tietoa kohteista löydät vasemmalla olevasta valikosta.

Turun Tunnin Juna Oy -hankeyhtiö vastaa Espoo-Salo oikoradan ratasuunnitelmasta sekä Salo-Turku kaksoisraiteen ratasuunnitelmista.
Lue lisää ratasuunnitelmista https://www.tunninjuna.fi/Tämä on ulkoinen linkki

Kysyntäennuste

Helsinki–Turku nopean junayhteyden suunnittelussa on laadittu kaksi erillistä kysyntäennustetta: tilastokeskuksen ja alueen omiin kasvuennusteisiin perustuvat ennusteet. Alueen omat kasvuennusteet ottavat huomioon Espoo–Salo-oikoradan varrelle tulevan uuden maankäytön Myntinmäen, Histan, Veikkolan, Höytiönnummen ja Lohjan Lempolan asemilla.

Vuoden 2050 ennusteiden perusteella Espoo–Salo-oikoradan rakentaminen sekä Helsingin ja Turun välisen matka-ajan lyhentyminen noin puolella tunnilla lisää Helsinki–Turku-välillä noin miljoona matkaa vuodessa. Lisäksi kaukojunaliikenne välillä Helsinki–Lohja generoi noin 0,5 miljoonaa matkaa ja lähijunaliikenne noin 7 miljoonaa matkaa lisää vuodessa.

Kaukojunaliikenteen kysyntä vuonna 2018.

Kysyntäennusteet vuonna 2050.

Tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Suuri osa maankäyttöön liittyvistä tiedoista tulee kunnilta ja maakuntaliitoilta, jotka osallistuvat aktiivisesti suunnitteluun ja hanketyöhön.

Suunnittelukokonaisuudet ovat ratalain mukaista suunnittelua. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.

EU:n logo ja teksti: co-financed by the EU. Connecting Europe Facility.